Visning Kvarteret Yxan - Grannar

2021-10-14

Vi vill utveckla Kvarteret Yxan och tillföra Stockholm 177 moderna seniorlägenheter och ett nytt vård- och omsorgsboende med 70 platser.

I samband med detta vill vi tillsammans med Stockholms stad utveckla kvarteret med fler grönytor, breddade trottoarer och med levande bottenvåningar där handel och service är naturliga inslag. I över 200 år har vi ägt tomten och drivit verksamhet på platsen, vi vill göra det i minst 200 år till. 

Ingen annan befolkningsgrupp ökar så mycket som de stockholmare som är över 55 år, fram till 2040 förväntas gruppen att öka med 50%. Det är glädjande men det innebär också att vi måste bygga både för framtidens seniorer, men också för de allra äldsta. Därför bjuder vi nu in dig som granne till att ta del av vår vision för att utveckla vårt kvarter.

Den 21:e oktober mellan klockan 16:30-18:30 genomför vi ett öppet hus där du som granne får chansen att ta del av projektbilder. Du anmäler dig nedan för en tidpunkt om 30 minuter då du kan besöka oss, det gör vi för att upprätthålla social distansering för de äldre som idag bor på tomten. 

Borgerskapets personal samt VD kommer att finnas på plats för att svara på frågor. 

Varmt välkommen!

________________________________________________________

Anmäl dig till info@kvarteretyxan.se.

Välj tid för besöket:

  1. 16:30

  2. 17:15

  3. 18:00

Vi kommer att försöka tillgodose dina önskemål om vald tid. För att säkerhetsställa att social distansering kan upprätthållas kommer du att få en bekräftelse på anmälan per mail. Antalet platser är begränsat.