Ett blomstrande kvarter för framtidens Stockholmare

Scrolla

Kvarteret Yxan

På Södermalm planeras en boendeidyll med 177 moderna seniorlägenheter som hyresrätter och 70 vård- och omsorgsplatser.

Vad är Kvarteret Yxan?

Kvarteret Yxan är ett initiativ av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus som idag driver ett vård- och omsorgsboende på platsen.

177 seniorlägenheter

För dig som är över 60 år och vill bo i en bekväm, modern och högkvalitativ lägenhet med väl tilltagna materialval. Lägenheterna byggs för dig som vill bo i staden med dess breda utbud av evenemang och kultur.

Ett vård- och omsorgsboende

Vi vill skapa ett av Sveriges absolut bästa vård- och omsorgsboenden. Vi är övertygade om att vår erfarenhet är viktig för att kunna genomföra det med högsta kvalitet.

Ett kombiprojekt

Vi bygger ett kombiprojekt med seniorlägenheter och med tryggheten att kunna flytta till det närliggande vård- och omsorgsboendet, utan att behöva bryta kontakter med vänner och familj.

Vi bygger med respekt för kvarterstrukturen

Vi skapar ett kvarter där arkitekturen utgår från grannskapets tjugotalsklassicism. Viktiga siktlinjer bevaras och höjder blir samstämmiga med omgivningen.

Förädling av en historisk fastighet

Med en varsamhet och respekt för historien renoveras det ståtliga Borgarhemmet invändigt till seniorlägenheter.

Seniorlägenheter

Lägenheterna har egna balkonger och ingång via Varvsgatan.

Trädgårdar

Grönskan utvidgas för att ge plats för sociala aktiviteter och återhämtning.

Seniorlägenheter

I det vackra Borgarhemmet från tidigt 1900-tal görs det plats för seniorlägenheter.

Seniorlägenheter

På de två översta våningarna på Heleneborgsgatan finns seniorlägenheter och en gemensam takterrass med utsikt över Mälaren.

Vård- och omsorgsboende

Moderna vård- och omsorgsplatser med gemensamma utrymmen och anslutning till trädgård.

Seniorlägenheter

Lägenheterna har egna balkonger och ingång via Varvsgatan.

Trädgårdar

Grönskan utvidgas för att ge plats för sociala aktiviteter och återhämtning.

Seniorlägenheter

I det vackra Borgarhemmet från tidigt 1900-tal görs det plats för seniorlägenheter.

Seniorlägenheter

På de två översta våningarna på Heleneborgsgatan finns seniorlägenheter och en gemensam takterrass med utsikt över Mälaren.

Vård- och omsorgsboende

Moderna vård- och omsorgsplatser med gemensamma utrymmen och anslutning till trädgård.

Stort behov av nya boendelösningar för seniorer i innerstaden

Idag står Stockholm inför en stor utmaning, bristen på seniorlägenheter ökar och en utbyggnad är svårast att få till i innerstaden.

Andelen stockholmare över 55 år förväntas öka med mer än 50% till 2040.

2020
2040

Kvarterets historia

Genom att bygga på egen mark och fortsätta bedriva egen verksamhet på tomten tas ett unikt helhetsansvar under många, många år framöver.

Under de senaste 150 åren har Högalid vuxit fram från klippiga berghällar med lite bebyggelse, till en sprudlande stadsdel full av liv.

1789 köpte Carl Fredrik Diedrichsson 357 000 kvadratalnar mark på västra Södermalm, marken användes bland annat till att bygga Kristinehovs Malmgård för att Diedrichsson skulle kunna nyttja det som sommarbostad. Vid Diedrichsons död skänktes hela marken och 10 000 riksdaler till det som idag är Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus som sedan dess bedrivit äldrevård på platsen.

Under slutet på 1800-talet lät Stiftelsen arkitekten Gustaf Wickman rita och leda byggnationen av ett nytt och modernt hem för Stockholms äldre, Borgarhemmet.

Om kvarterets historia

Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus ändamål är att främja vård av äldre och andra behövande. Sedan 1724 har Stiftelsen på flera platser i centrala Stockholm drivit äldrevård, fattigvård och hjälpt seniorer med bostäder.

Stiftelsen driver en äldrevård med hög kvalitet. Grunden för arbetet är Silviahemmets vårdfilosofi kring personcentrerad omsorg.

Stiftelsen är en del av Stockholms Borgerskap.

Sedan 1619 har Stockholms Borgerskap representerat, drivit och påverkat Stockholms näringsliv men även den sociala och kulturella utvecklingen i staden.

I Stockholms Borgerskaps nätverk finns knappt 3000 medlemmar som alla är företagare eller entreprenörer i Stockholm, de yngsta är i tjugoårsåldern och de äldsta närmare 100 år. Den ideella föreningen arbetar för att främja nätverkande och anordnar därför träffar av olika slag; konserter, föreläsningar och nätverkande.

Läs mer på Stockholms Borgerskap hemsida

Öppen kö till de framtida seniorlägenheterna

Det är enkelt att registrera sig i bostadskön till Kvarteret Yxan.

Om du ställer dig i kö till seniorlägenheterna idag ökar du chanserna för att få en seniorlägenhet när kvarteret står klart.

För att stå i Borgerskapets bostadskö behöver du vara över 18 år. Det utgår en årlig administrationsavgift på 400 kronor.

När du ställer dig i kö till Kvarteret Yxan, ta möjligheten och se om någon av Borgerskapets andra fastigheter intresserar dig.

Ställ dig i kö