En historisk plats

Kvarteret är minst sagt historiskt, Borgerskapets Enkehus och Gubbhus har i över 200 år verkat på platsen. Varje hörn har sin egen berättelse, det finns en lång tradition av att ta hand om stockholmare, och sedan 1811 har Borgerskapets välgörenhetsstiftelser bidragit till att utveckla området i stort och smått.

1790
Malmgården byggs

Malmgården byggs

Kristinehovs Malmgård byggdes 1790 av grosshandlaren Georg Fredrik Diedrichsson. Till malmgården hörde 357 000 kvadratalnar mark, från Riddarfjärden till Hornsgatan, från Skinnarviksberget till Högalid. Där fanns inte bara en huvudbyggnad i ett plan, där fanns också tillhörande orangeri, iskällare, portvaktsstuga, altan, uthus, ladugård för fyra kor och ett stall för tre hästar.

Gården omgavs av en stor trädgård och utnyttjades som ett sommarnöje för paret Diedrichsson, som vanligtvis bodde på Södermalmstorg. De döpte gården efter Diedrichssons brorsdotter, Kristina. 1799 testamenterades malmgården och all mark till Borgerskapet för att skapa förutsättningar för att hand om äldre Borgargubbar. Gubbhuset tillkom och gav senare namn till Gubbhusgatan som idag är Kristinehovsgatan.

1807
Borgerskapet flyttar in

Borgerskapet flyttar in

Borgerskapets Gubbhusinrättning, med 33 boende, flyttar från fastigheten vid Grevgatan till malmgården Kristinehov i Högalid på Södermalm. Ett stenkast från platsen där den nuvarande verksamheten ligger.

1900
Borgerskapet och staden utvecklar området

Borgerskapet och staden utvecklar området

I början av 1900-talet sålde stiftelsen marken där Skinnarviksparken, Kristinehovsparken och Pålsundsparken ligger till staden för 10 öre kvadratfoten. Staden fick köpa till det förmånliga priset för att etablera just parker.

1908
Borgarhemmet står färdigt

Borgarhemmet står färdigt

Ytterligare mark avyttrades, denna gång på Heleneborgsgatan 2 A-F, till Münchenbryggeriet som uppförde ett stall på platsen. Det gjordes för att kunna finansiera Borgarhemmet. Borgerskapets Gubbhus, det som idag kallas Borgarhemmet, stod färdigbyggt 1908.

1965
Enkehuset tillkommer

Enkehuset tillkommer

Borgerskapets Enkehus startade 1724 tack vare Abraham Grill och stod som inspiration för Gubbhusverksamheten. Änkorna som huserat på flera platser i Stockholm kunde 1965 flytta från 1800-talshuset på Norrtullsgatan till moderna lägenheter intill Borgarhemmet. Idag är Enkehuset ett vård- och omsorgsboende, där gästerna erbjuds trygghet och behovsanpassad omsorg.

 

1994
Nya Christinehof invigs

Nya Christinehof invigs

Granne till det ståtliga Borgarhemmet etablerar stiftelsen, 1994, ett nytt seniorboende, med mycket rum för umgänge och gemenskap. Där har sedan starten programmet varit fullt av trevliga aktiviteter, musikkvällar och föreläsningar, allt arrangerat av Borgerskapet och de som bor i huset.

2008
Vårdfilosofi certifierad av Silviahemmet

Vårdfilosofi certifierad av Silviahemmet

Granne till det ståtliga Borgarhemmet etablerar stiftelsen, 1994, ett nytt seniorboende, med mycket rum för umgänge och gemenskap. Där har sedan starten programmet varit fullt av trevliga aktiviteter, musikkvällar och föreläsningar, allt arrangerat av Borgerskapet och de som bor i huset.

2016
Borgarhemmet stänger

Borgarhemmet stänger

När Borgarhemmet, ritat av den kände arkitekten Gustaf Wickman, står färdigt 1908 skriver pressen om det ”präktiga och solida palatset” med sin utsikt, elektriska hiss, värmeelement och vattenklosetter. 2016 stängs Borgarhemmet då lägenheterna inte är anpassade för seniorer, i väntat på den invändiga renoveringen hyrs huset ut till studenter och forskare.