Hållbarhet

Framtiden i fokus sedan tidigt 1700-tal

Att bygga miljösmart är en självklarhet samtidigt som projektets anpassning till omgivningen görs med noggrannhet, allt för de människor som kommer att vistas, bo och arbeta på platsen.

Hållbara fastigheter

En hållbar stad i alla led, för hänsyn till naturen, djurlivet och människorna.

Flexibla byggnader gör att Kvarteret Yxan är rustat för tänkbara framtidsscenarier. Vi bygger med material som förädlas med tiden och som står sig oavsett väder och vind.

Genom att anlägga trädgårdar på taken och på den befintliga tomten skapas rum för grönska och möjligheter för att bevara den biologiska mångfalden. Här finns plats för såväl djur- och växtliv under alla årstider.

Vårt mål är att möjliggöra för ett lokalt omhändertagande av dagvatten, genom att minska andelen asfalt på tomten och istället använda växtbäddar som binder samman träden.

En hållbar stadsutveckling

Stockholm är ett föredöme för innovativt, socialt och miljömässigt hållbart stadsbyggande. Att ha ett kompromisslöst fokus på kvalitet och hållbarhet är därför självklart. Med effektiv energianvändning, miljöanpassade fastigheter och resurseffektiva kretslopp är målet att minska klimatavtrycket. Naturen är en självklar del av kvarterets arkitektur och ger svalka, bättre luft, bullerdämpning och skydd mot häftiga regn samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

En hållbar vardag

Genom att nyttja Stockholms effektiva infrastruktur för transporter, energi, vatten och avfall skapas förutsättningar för gäster att leva både klimat- och miljövänligt. Vi integrerar system för återvinning och återbruk, så att det får en naturlig del i både boende och vardag. I den täta och blandade innerstaden skapar vi plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Här lämnas inget åt slumpen.

Ett hållbart liv

Stiftelsen tar hand om stockholmare i livets olika skeden. Kvarteret Yxan ska erbjuda Stockholms seniorer ett boende i världsklass. Det innebär att vi tar helhetsansvar och tar in alla aspekter som krävs för att skapa ett gott liv. Vi vill skapa ett långsiktigt boende för gästerna, även på ålderns höst. Därför byggs ett kombiprojekt med seniorlägenheter och med tryggheten att kunna flytta till det närliggande vård- och omsorgsboendet, utan att behöva bryta kontakter med vård, vänner och familj.