Frågor och svar

Här hittar ni svar på frågor och funderingar

Om du funderar på något annat och inte hittar svar på din fråga nedan, använd formuläret för att ställa en fråga.

Kategori

Svar

Vad kommer att byggas?

177 moderna seniorlägenheter och ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för 70 boende.

När är byggnationen klar?

Enligt den nuvarande tidsplanen från Stadsbyggnadskontoret kommer vård- och omsorgsboendet stå färdigt år 2027 och hela projektet under 2030.

Vad är Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus?

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus ändamål är att främja vård av äldre och andra behövande.

Varför gör Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus detta?

Stiftelsen har som uppgift att vårda äldre. För att lyckas med det vill stiftelsen bygga vårdbostäder för Stockholms allra äldsta men även moderna och tillgängliga lägenheter för Stockholms seniorer. Syftet är att ge stockholmare över 60 år ett enklare och rikare liv, hela livet.

Vad är Stockholms Borgerskap?

Stockholms Borgerskap är en medlemsförening och en paraplyorganisation för flera olika stiftelser och föreningar. Borgerskapet erbjuder sina medlemmar och övriga stockholmare hyreslägenheter, seniorlägenheter och vård- och omsorg. Utöver detta delar Borgerskapet ut stipendier till studenter, entreprenörer och till kultur. Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus är en del av Stockholms Borgerskap.

Vad kommer att hända med Borgarhemmet?

Borgarhemmet kommer att genomgå en invändig renovering för att möta dagens seniorers behov. Lägenheterna och de gemensamma utrymmena såsom gym, vinkällare, bibliotek och matsal, kommer att rustas upp eller byggas ut. Till det kommer även trädgården att utvecklas till en social mötesplats.

Vad är en seniorlägenhet?

En seniorlägenhet är en helt vanlig och tillgänglig lägenhet för dig som är över 60 år med tillhörande gemensamhetsytor och sociala aktiviteter. Du som bor i Kvarteret Yxan kommer att få tillgång till lounger, bibliotek, gym, em takterrass med utsikt över Riddarfjärden och grönskande trädgårdar.

Kan man ställa sig i kö till seniorlägenheterna?

Absolut. Kön är öppen och alla är välkomna att ställa sig i kö hos oss. Desto tidigare du gör det, desto större chans har du att få tillgång till en lägenhet. Registrera dig i bostadskön.

Vad är ett vård- och omsorgsboende?

På ett vård- och omsorgsboende har du service och omvårdnad dygnet runt med tillgång till sjuksköterska, läkare och fysioterapeuter. För att få en plats på ett vård- och omsorgsboende behöver du en biståndsbedömning från Stockholms stad. Det är Stockholms Stad som sköter kön till Borgerskapets vård- och omsorgsboende.

Kan man ställa sig i kö till vård- och omsorgsboendet?

För att få flytta in på vård- och omsorgsboendet behöver man en biståndsbedömning från Stockholms stad.

Kommer jag som bor i Enkehuset att behöva bo någon annanstans ett tag?

Nej. Det nya vård- och omsorgsboendet kommer att byggas klart för att kunna genomföra en smidig och säker överflyttning från dagens vård- och omsorgsboende. Planeringen utgår ifrån att få en så liten påverkan som möjligt på våra gästers vardag.

Kommer jag som bor i Enkehuset idag att vara garanterad en plats på det nya vård- och omsorgsboendet?

Ja.

Hur kommer det nya kvarteret att påverka området?

Kvarteret Yxan kommer öppna upp kvarteret med levande bottenvåningar där lokala handlare och service blir naturliga inslag i kvarteret. Gatustråk kommer att göras bredare och tillföras grönska för att möjliggöra ett socialt liv runt kvarteret.

Vilka nya verksamheter kommer att flytta in i området?

De nya verksamheterna kommer att flytta in om flera år och således finns idag inget bestämt. Borgerskapets ambition är att tillföra verksamheter som kan lyfta området och möta den efterfrågan som de boende ställer. Det är av högsta prioritet att tillföra både service och handel med lokal prägel.

Vad vill du få svar på? Ställ din fråga!

Öppen kö till de framtida seniorlägenheterna

Det är enkelt att registrera sig i bostadskön till Kvarteret Yxan.

Om du ställer dig i kö till seniorlägenheterna idag ökar du chanserna för att få en seniorlägenhet när kvarteret står klart.

För att stå i Borgerskapets bostadskö behöver du vara över 18 år. Det utgår en årlig administrationsavgift på 400 kronor.

När du ställer dig i kö till Kvarteret Yxan, ta möjligheten och se om någon av Borgerskapets andra fastigheter intresserar dig.

Ställ dig i kö

Skillnaden mellan seniorboende och vård-och omsorgsboende

På ett vård- och omsorgsboende har du service och omvårdnad dygnet runt med tillgång till sjuksköterska, läkare och fysioterapeuter. För att få en plats på ett vård- och omsorgsboende behöver du en biståndsbedömning från Stockholms stad.

En seniorlägenhet är en helt vanlig och tillgänglig lägenhet för dig som är över 60 år med tillhörande gemensamhetsytor och sociala aktiviteter. Du som bor i Kvarteret Yxan kommer att få tillgång till lounger, bibliotek, gym, en takterrass med utsikt över Riddarfjärden och grönskande trädgårdar.